اثار و علایم

  • سنگ لوزی در حفاری دفینه
    اثار و علایم

    سنگ لوزی در حفاری دفینه

    سنگ لوزی در حفاری دفینه سنگ لوزی در حفاری دفینه   در این مقاله برای شما مفهوم نشانه سنگ لوزی در عمق و علامت سنگ لوزی در حفاری دفینه را قرار دادیم . کارشناسی و رمزگشایی آثار و علائم و نشانه های  سنگ لوزی در حفاری و سنگ لوزی در عمق زمین در گنج یابی  و دفینه یابی و باستان شناسی . در حین حفاری دفینه ممکن است در عمق حفاری با سنگ لوزی برخورد کنیم برای تفسیر و رمزگشایی این علامت و نشانه به ادامه مطلب مراجعه کنید … سنگ لوزی در حفاری دفینه علامت لوزی به تنهایی استفاده نمی شود و امکان دارد  در یک طرفش نقطه چین…